• OFERTA SPECJALNA

Szyszlandia - szkó?ka ro?lin okrywowych


Szkó?ka zajmuje si? pojemnikow? produkcj? ro?lin ogrodowych przeznaczonych do nasadze? ca?orocznych. Szkó?ka znajduje si? w pobli?u Poznania, a ?atwy i szybki dojazd dodatkowo obni?a koszty zakupu.

W aktualnej ofercie posiadamy krzewy li?ciaste oraz pn?cza. W najwi?kszym asortymencie oferujemy ro?liny okrywowe, m.in.: barwinek pospolity, runianka japo?ska, pn?cza: bluszcz w odmianach: Goldheart, Thorndale, Kolchicki, Pospolity, winobluszcze oraz ro?liny do podsadze?: trzmieliny w odmianach: Emerald Gaiety, Silver Queen, Coloratus, Emerald'n Gold, Golden Queen, Gold Tip, Sunspot, Interbolwi, suchodrzewy, trawy ozdobne i wiele innych.

Na terenie szkó?ki prowadzimy sprzeda? detaliczn? i hurtow?. Nie prowadzimy natomiast sprzeda?y wysy?kowej. Oferta wa?na do wyczerpania asortymentu. Szkó?ka zastrzega sobie prawo do zmiany cen w trakcie sezonu.

Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ow? ofert?!

oferta ro?lin


Lokalizacja szkó?ki ro?lin Szyszlandia:


Wy?wietl wi?ksz? map?